viernes, 29 de junio de 2012

CONVOCATORIA DE PLE ORDINARI 02-07-2012 / CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 02-07-2012


L 'Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló de Plens de l'Ajuntament el proper dia 2 de juliol de 2012, a les 19:30 hrs.
                                                     
ORDRE DEL DIA:1. - Aprovació acta sessió anterior de data 07/05/2012.
2. - Decrets d'Alcaldia (del n º 85 al 142 del 2012).
3. - Modificació de l'ordenança del cementeri.
4. - Resolució del contracte d'obres de "Adequació i ampliació de la Plaça de La Pista i solars adjacents.
5. - Comptes generals Exercici 2011.
6. - Cesion d'ús de terrenys situats en la partida de la Bomba.
7. - Precs i preguntes.
 

 *************************************************************************************************************

El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria  en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el  próximo día 2 de juliol  de 2012,  a las 19:30 hrs.

ORDEN DEL DÍA:

      
1.- Aprobación acta sesión anterior de fecha  07/05/2012.
2.- Decretos de Alcaldía (del nº 85  al 142 del 2012).
3.- Modificación de la ordenanza del cementerio.
4.- Resolución del contrato de obras de "Adecuación y ampliación de la Plaza de La Pista y solares adyacentes.
5.- Cuentas generales Ejercicio 2011.
6.- Cesion de uso de terrenos sitos en Pda La Bomba.
7.- Ruegos y preguntas.

4 comentarios:

PePe Gavina dijo...

Més propostes de millora


Tota la vida havia un caminet, a peu, que anava de Polop a La Nucia pel riu,. Això eren altres temps.
Quintana avall, creuàvem el riu passant per un pontet, cap al Molí de Rovira; Allí estava Miquel el Molí, amb la seua simpatia i els seus rucs. Desprès pujaves cap a La Nucia i podies anar cap a la carretera, a la alçada dels “tres pontets”, o bé seguir per la sèquia fins entrar al poble per la fàbrica de Congost.
Ara no podem anar perquè s'ha perdut el camí entre “Ca Carmeta” i el fons del riu. ¿Podria l'Ajuntament de Polop tornar a refer aquesta part del camí?. Així podríem anar a peu fins La Nucia sense passar pel Passeig urbanitzat de la carretera. Podríem tornar a re-descobrir el riu, visitar eixe molí tan “guapo” que és el de Rovira (li vindria bé una petita reforma) i la seua font que feia moure les pedres de moldre.
No caldria GASTAR-SE gaire diners, amb una petita senda hi ha prou i el pontet, amb quatre revoltons donaria pas a l'altre costat.

PePe Gavina dijo...

Una proposta de estalvi

¿I si s'apagaren les faroles de la urbanització “fantasma” de la Foieta? D'aquesta forma estalviaria el poble una mica en llum (que cada vegada costa més).
Podrien tornar a encendre's quan hagués alguna cosa construïda. Actualment hi han més de 30 faroles que il·luminen, sembla, al dimoni urbanístic irracional.

PePe Gavina dijo...

¿Com és possible que als del PP els preocupe els 500 m entre els dos col.legis i no diguen res de la irresponsabilitat del seu partit, d'haver dissenyat i construït el col.legi nou al Pla de Terol quan podríem estalviar-nos l'autobús i els 500 m famosos?

Pere Caparra dijo...

Quan feren el col·legi i desferen l'ermita, deixaren a Sant Roc, castigat i de cara a la pared, en una mena de ninxo, per a vergonya de tot creient.
Ara que és el Porrat, tornen a treure a sant Roc en processó, alçant-li el càstig passat i el pobre, és que fa pena quan el tornen al seu pam quadrat.
Caldria fer-li una ermiteta, a poder ser lluny (al cim del Ponoig), per a que la romeria siga llarga, i de pas fer la “Penitència” i que anés tots el dies, a peu, a canviar-li l'aigua al gos.